MZ Danışmanlık

Son Yazılar

Çalışan Adayları İçin Kişisel Verilerin İşlenmesi Hakkında Aydınlatma Metni

Gerçek Kişi Müşterilerimiz İçin Kişisel Verilerin İşlenmesi Hakkında Aydınlatma Metni

Tedarikçilerimiz* İçin Kişisel Verilerin İşlenmesi Hakkında Aydınlatma Metni

Değerli tedarikçimiz; 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun” veya “KVKK”) uyarınca MZ İş Ve Sosyal Güvenlik Danışmanlığı Limited Şirketi (“MZ Danışmalık” veya “Şirket”) olarak kişisel verilerinizi hangi amaçlarla işleyebileceğimizi, işlenen verilerinizi kimlere hangi amaçlarla aktarabileceğimizi, kişisel veri toplama yöntemlerimiz ve hukuki sebepleri ile haklarınızı size açıklamak için bu metni bilginize sunmaktayız. Veri Sorumlusunun Kimliği

Çevirim İçi Ziyaretçilerimiz İçin Kişisel Verilerin İşlenmesi Hakkında Aydınlatma Metni

Değerli ziyaretçimiz; 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun” veya “KVKK”) uyarınca MZ İş Ve Sosyal Güvenlik Danışmanlığı Limited Şirketi (“MZ Danışmanlık” veya “Şirket”) olarak kişisel verilerinizi hangi amaçlarla işleyebileceğimizi, işlenen verilerinizi kimlere hangi amaçlarla aktarabileceğimizi, kişisel verilerinizi toplamamızın yöntemi ve hukuki sebepleri ile haklarınızı size açıklamak için bu metni bilginize sunmaktayız. Veri Sorumlusunun Kimliği

İşçinin, Başka Bir İşveren ile İş Görüşmesi Yaptıktan Sonra 15 Yıl 3600 Gün Gerekçesiyle İş Sözleşmesini Feshi

08/09/1999 tarihinde yayımlanan 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu ile emeklilik yaşı kademeli olarak erkeklerde 60, kadınlarda ise 58 olarak belirlenmiş ve prim ödeme gün sayıları da artırılmıştır. Ancak mevzubahis Kanun ile yaşlılık aylığı için yaş dışındaki diğer şartları sağlayan işçilerin, kendi istekleri ile işten ayrılmaları halinde kıdem tazminatına hak kazanacakları hükmüne yer verilmiştir. 4447 sayılı

Alt İşverenin Borcu Asıl İşverenin SGK Teşviklerinden Faydalanmasını Engellemez

Giriş Asıl işverenin Sosyal Güvenlik Kurumuna olan borcunun, alt işverenin SGK teşviklerini etkilemediği konuyla ilgili herkesin malumu. Ancak alt işverenin prim veya idari para cezası gibi borçlarından dolayı Sosyal Güvenlik Kurumu, asıl işverenlerin de prim teşviklerinden faydalanmasını engellemektedir. Alt işverenin Kuruma olan borçlarından asıl işverenin sorumlu tutulmasının, asıl işverenin SGK teşviklerinden yararlanmasını kısıtlamaması gerektiği yönündeki

27256 KANUN NUMARALI İLAVE İSTİHDAM PRİM TEŞVİKİ

SGK Teşvik mevzuatına yeni eklenen hükümlere özet halinde aşağıda yer verilmiştir. Yasal Dayanak: 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun geçici 28. maddesinin birinci fıkrası ile Sosyal Güvenlik Kurumunun 2020/49 sayılı Genelgesi. Başlama Tarihi: 01/12/2020 Bitiş Tarihi: Fesih Yasağı Süresince İşyeri Yönünden Yararlanma Şartları: Özel sektör işverenine ait olması, 4447 sayılı Kanunun geçici 27 nci maddesinin birinci

17256 KANUN NUMARALI İSTİHDAMA DÖNÜŞ PRİM TEŞVİKİ

  SGK Teşvik mevzuatına yeni eklenen hükümlere özet halinde aşağıda yer verilmiştir. Yasal Dayanak: 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun geçici 27. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi ile Sosyal Güvenlik Kurumunun 2020/50 sayılı Genelgesi. Başlama Tarihi: 01/12/2020 Bitiş Tarihi: Fesih Yasağı Süresince İşyeri Yönünden Yararlanma Şartları: Özel sektör işverenine ait olması, 4447 sayılı Kanunun geçici 27

Koronavirüs (Covid-19) Sebebiyle Kısa Çalışma Ödeneği

Kısa Çalışma Uygulaması Genel ekonomik, sektörel, bölgesel kriz veya zorlayıcı sebeplerle işyerindeki haftalık çalışma sürelerinin geçici olarak en az üçte bir oranında azaltılması veya süreklilik koşulu aranmaksızın işyerinde faaliyetin tamamen veya kısmen en az dört hafta süreyle durdurulması hallerinde, işyerinde üç ayı aşmamak üzere sigortalılara çalışamadıkları dönem için gelir desteği sağlayan bir uygulamadır. Kısa çalışma

Kendi İşyerinizin İş Güvenliği Uzmanı Olabilirsiniz

Kendi İşyerinizin İş Güvenliği Uzmanı Olabilirsiniz 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun yürürlüğe girmesiyle işverenlere yeni yükümlülükler getirilmişti. Bu kanun ile birlikte çok tehlikeli işyerlerinde  A sınıfı, tehlikeli işyerlerinde B sınıfı ve az tehlikeli işyerlerinde ise C sınıfı belgeye sahip İş Güvenliği Uzmanı ile İşyeri Hekimi çalıştırmak, işyerinde risk değerlendirmesi, acil durum planları, yangınla mücadele

    Title

    WhatsApp chat