MZ Danışmanlık
By - mzdanismanlik23

Kendi İşyerinizin İş Güvenliği Uzmanı Olabilirsiniz

Kendi İşyerinizin İş Güvenliği Uzmanı Olabilirsiniz

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun yürürlüğe girmesiyle işverenlere yeni yükümlülükler getirilmişti. Bu kanun ile birlikte çok tehlikeli işyerlerinde  A sınıfı, tehlikeli işyerlerinde B sınıfı ve az tehlikeli işyerlerinde ise C sınıfı belgeye sahip İş Güvenliği Uzmanı ile İşyeri Hekimi çalıştırmak, işyerinde risk değerlendirmesi, acil durum planları, yangınla mücadele ve ilk yardım gibi tedbirler almak, bu zorunluluklardan bazılarıdır. Apartmanlardan ağır sanayi işyerlerine kadar birçok işverene getirilen bu yükümlülüklerin ihmal edilmesi halinde, işverenler ve çalışanlar için ağır yaptırımların uygulanacağı da yasada yer almıştır.

Gerek iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin maliyeti, gerekse yeterli alt yapının hazır olmaması nedeniyle iş kazası ve meslek hastalığı yönünden diğer işyerlerine göre daha az riskli olan az tehlikeli işyerleri için 29/06/205 tarihinde çıkarılan ‘‘İşyerlerinde İşveren Veya İşveren Vekili Tarafından Yürütülecek İş Sağlığı Ve Güvenliği Hizmetlerine İlişkin Yönetmelik’’ ile bazı işverenlere bir takım kolaylıklar getirildi.

Anılan yönetmelik; ondan az çalışanı bulunan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin işveren veya işveren vekili tarafından yürütülebilmesine ilişkin usul ve esasları belirleme amacıyla çıkarıldı. Ondan az çalışanın tespitinde; alt işverenlerce çalıştırılan sigortalılar ile çırak ve stajyerler dikkate alınmamaktadır.

Yönetmeliğin Uygulanması

Yapılan düzenleme ile belirtilen eğitimleri tamamlayan işveren veya işveren vekilleri, iş sağlığı ve güvenliği mevzuatında iş güvenliği uzmanı veya işyeri hekimine verilen görevleri, (işe giriş muayeneleri ile işyeri ölçümleri hariç olmak üzere) yürütebilmektedir.

İşyerinde iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini yürütmek isteyen işveren veya işveren vekillerinin, İSG-KATİP üzerinden sisteme kaydolmaları zorunludur.

Eğitimi tamamlayan işverenin ondan az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan ayrı bir işyeri açması veya işveren vekilinin hizmet akdinin sona ererek, ondan az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan başka bir işyerinde çalışmaya başlaması halinde; yeni işyerinin iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini yürütebilmesi için işverence İSG-KATİP üzerinden başvuruda bulunulması gerekir. Bu tür görevlendirmelerde görevlendirilecek kişinin işveren vekili olması esastır. Aksi takdirde iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinde görevlendirme yapılmamış sayılır.

Eğitimin Kapsamı, Şekli ve Sınav

Eğitim programları açık öğretim yoluyla düzenlenmekte olup ders içerikleri; uluslararası standartlara uygun, yazılı, işitsel ve görsel materyallerle desteklenmiş bir şekilde hazırlanmaktadır. Yazının sonundaki eğitim konularını hazırlayacak veya verecek eğiticilerde, uzmanlık alanları dikkate alınmak koşuluyla; öğretim üyesi olma ve/veya işyeri hekimliği ve iş güvenliği uzmanlığı eğitici belgesine sahip olma şartı aranır.  Eğitimin sonunda yapılacak sınavda, 50 ve üzeri puan alan adaylar başarılı sayılır. Eğitim, sınav ve belgelendirmeyi kapsayan ücret; net asgari ücretin üçte birini geçmemek koşuluyla, Bakanlıkla üniversiteler arasında yapılan protokolde belirlenir ve katılımcılar tarafından ödenir.

Bir cevap yazın

Your email address will not be published.
*
*

WhatsApp chat