MZ Danışmanlık
By - mzdanismanlik23

17256 KANUN NUMARALI İSTİHDAMA DÖNÜŞ PRİM TEŞVİKİ

 

SGK Teşvik mevzuatına yeni eklenen hükümlere özet halinde aşağıda yer verilmiştir.

Yasal Dayanak: 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun geçici 27. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi ile Sosyal Güvenlik Kurumunun 2020/50 sayılı Genelgesi.

Başlama Tarihi: 01/12/2020

Bitiş Tarihi: Fesih Yasağı Süresince

İşyeri Yönünden Yararlanma Şartları:

  • Özel sektör işverenine ait olması,
  • 4447 sayılı Kanunun geçici 27 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında destekten yararlanılan sigortalı sayısının yarısı kadar sigortalının her birinin ayrı ayrı olmak üzere, destek süresinin sona ermesinden itibaren, bu sigortalıların destekten yararlandıkları ortalama süre kadar fiilen çalıştırılması.

Sigortalı Yönünden Yararlanma Şartları:

  • Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilerek veya bildirilmeksizin istihdam edilip 1/1/2019-17/4/2020 tarihleri arasındaki dönemde iş veya hizmet sözleşmesinin 4857 sayılı Kanunun 25 inci maddesinin birinci fikrasının (II) numaralı bendine ve diğer Kanunların ilgili hükümlerine göre ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzeri sebepler dışında sona ermesi veya hizmetleri Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilmeksizin 1/12/2020 tarihi itibarıyla istihdam edilmeye devam edilmesi,
  • İş veya hizmet sözleşmelerinin sona erdiği ya da halihazırda çalışmakta oldukları en son özel sektör işyeri işverenine 1/12/2020 ila 31/12/2020 tarihleri arasında başvuruda bulunulması,
  • 1/12/2020 ile 31/12/2020 tarihleri arasında işe alınması,
  • 1/10/2020 tarihi itibarıyla muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde kayıtlı olmaması,
  • Sigortalının özel sektör işyeri işverenine başvurduğu tarih itibarıyla emeklilik veya yaşlılık aylığı bağlanmamış olması ve yabancı olmaması,
  • Sigortalının fiilen çalışması.

Teşvik Tutarı (Günlük): 44,15

 

‘27256 Kanun Numaralı İlave İstihdam Prim Teşviki’ başlıklı SGK teşvik konulu yazıya ulaşmak için tıklayınız.

Bir cevap yazın

Your email address will not be published.
*
*

WhatsApp chat