MZ Danışmanlık
By - mzdanismanlik23

27256 KANUN NUMARALI İLAVE İSTİHDAM PRİM TEŞVİKİ

SGK Teşvik mevzuatına yeni eklenen hükümlere özet halinde aşağıda yer verilmiştir.

Yasal Dayanak: 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun geçici 28. maddesinin birinci fıkrası ile Sosyal Güvenlik Kurumunun 2020/49 sayılı Genelgesi.

Başlama Tarihi: 01/12/2020

Bitiş Tarihi: Fesih Yasağı Süresince

İşyeri Yönünden Yararlanma Şartları:

  • Özel sektör işverenine ait olması,
  • 4447 sayılı Kanunun geçici 27 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında destekten yararlanılan sigortalı sayısının yarısı kadar sigortalının her birinin ayrı ayrı olmak üzere, destek süresinin sona ermesinden itibaren, bu sigortalıların destekten yararlandıkları ortalama süre kadar fiilen çalıştırılması,
  • Sigortalının 2019/01 ila 2020/04 aylarında/dönemlerinde SGK’ya uzun vadeli sigorta kollarına tabi olarak en az sayıda bildirim yapılan aydaki/dönemdeki sigortalı sayısına ilave olarak çalıştırılması.

Sigortalı Yönünden Yararlanma Şartları:

  • 1/12/2020 ila 4857 sayılı Kanunun geçici 10 uncu maddesinde yer alan fesih yapılamayacak sürenin son günü arasında işe alınmış olması,
  • 1/10/2020 tarihi itibarıyla muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde kayıtlı olmaması,
  • İşe giriş tarihi itibarıyla emeklilik veya yaşlılık aylığı bağlanmaması,
  • İşe giriş tarihi itibarıyla Türk vatandaşı olması,
  • Sigortalının fiilen çalışması.

Teşvik Tutarı (Günlük): 44,15

‘17256 Kanun Numaralı İstihdama Dönüş Prim Teşviki’ isimli SGK teşvik konulu yazıya ulaşmak için tıklayınız.

1 thought on “27256 KANUN NUMARALI İLAVE İSTİHDAM PRİM TEŞVİKİ

Alt İşverenin Borcu Asıl İşverenin SGK Teşviklerinden Faydalanmasını Engellemez – MZ Danışmanlık 28 Aralık 2020 at 09:50

[…] ‘27256 Kanun Numaralı İstihdama Dönüş Prim Teşviki’ isimli SGK teşvik konulu yazıya ulaşmak için tıklayınız […]

Reply

Bir cevap yazın

Your email address will not be published.
*
*

WhatsApp chat